Vacatures

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !


De educatieve dienst van het museum zoekt vrijwilligers om animaties te begeleiden tijdens het weekend en schoolvakanties.

Taken

 • Begeleiden van verjaardagsfeestjes tijdens het weekend voor kinderen tussen 7 en 12 jaar oud.
 • Begeleiden van «paleoLAB» sessies tijdens schoolvakanties.
 • Begeleiden van het atelier voor de allerkleinsten tijdens één weekend per maand (vanaf september tot juni) voor kinderen tussen 2 en 4 jaar oud begeleid door een ouder.

Generieke competenties

 • Vlot in contact met het publiek;
 • Je hebt een basiskennis biologie en je kan deze kennis op een begrijpbare manier vertellen aan het grote publiek;
 • Betrouwbaar en respectvol in je engagementen met het museum. Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Gemotiveerd en beschikbaar zijn om de opleiding tot animator te volgen op zaterdag 24 september 2022 (9-13u) in het museum.

Pluspunten zijn

 • Je studeert of hebt een diploma lerarenopleiding, pedagogie, bachelor/master biologie/geologie/archeologie of je komt via relevante ervaring in aanmerking;
 • Ervaring in het begeleiden van animaties voor kinderen en/of volwassen.

Wij bieden

Een forfaitaire onkostenvergoeding 2022/C/11 van SPF Financiën volgens het fiscale reglement binnen het kader van vrijwilligersvergoedingen, voor elke begeleide activiteit die je geeft en opleiding die je volgt in het museum.

Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en CV naar fmichiels@naturalsciences.be ten laatste op 11 september 2022.


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, België) werft een wetenschappelijk medewerker (M/V/X) aan in het kader van meervoudig ruimtegebruik (multi-use) op zee en ecosysteemgebaseerde mariene ruimtelijke planning. De nieuwe medewerker zal betrokken zijn bij het momenteel lopende UNITED-project (https://h2020united.eu) en bij het MarinePlanproject, dat in het najaar van 2022 van start gaat. Beide projecten worden gefinancierd via het Horizon 2020/Europe-programma van de Europese Unie.

Context

De onderzoeksgroep MARECO (Marine Ecology and Management, https://mareco-odnaturenaturalsciences.be), onderdeel van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het KBIN heeft diepgaande expertise met betrekking tot marien onderzoek in verschillende domeinen. MARECO hecht veel belang aan de koppeling tussen onderzoek en beleidsondersteuning en draagt bij aan milieueffectenrapportage, beoordeling van de milieutoestand en mariene ruimtelijke planning. Het team coördineert meerdere monitoringprogramma's die de milieutoestand van het mariene milieu beoordelen en de milieu-impact van menselijke activiteiten op zee bestuderen. Het team maakt gebruik van state-of-the-art onderzoeksapparatuur, moderne laboratoriumfaciliteiten en het nieuwe onderzoeksschip de RV Belgica. MARECO levert wetenschappelijke diensten, waaronder toegang tot de 'Artificiële Harde Substraten Tuin’ en identificatie van mariene organismen. Deze vacature situeert zich binnen de MARECO-activiteiten met betrekking tot milieueffectenrapportage en mariene ruimtelijke planning, meer specifiek op (a) de beoordeling van de economische, sociale en ecologische levensvatbaarheid van multi-use activiteiten, en op (b) ecosysteemgebaseerde mariene ruimtelijke planning om biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken.

Taken

De focus van de nieuwe medewerker zal liggen op (1) de beoordeling van de economische, sociale en ecologische winst van multi-use (in samenwerking met het UNITED consortium), (2) het geven van advies en ondersteuning aan de Belgische pilot van UNITED, die zich richt op offshore wind, zeewieren oesterteelt en herstel van oesterriffen (in nauwe samenwerking met de Universiteit Gent), (3) een beslissingsondersteunend systeem ontwikkelen en toepassen voor ecosysteemgebaseerde mariene ruimtelijke planning (in samenwerking met het MarinePlan-consortium), en (4) evaluatie en synthese van ecosysteemgebaseerde mariene ruimtelijke planning en planningsmogelijkheden voor het bereiken van EU-biodiversiteitsdoelstellingen in de zuidelijke Noordzee case study (onder leiding van het KBIN maar in samenwerking met het MarinePlan-consortium).

Diploma

 • Master in de wetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig
 • Brede interesse in multidisciplinair onderzoek met betrekking tot alle aspecten van marien beheer (bijv. milieu, regelgevend, economisch en sociaal)

Technische competenties

 • Goede kennis van de Engelse taal

Generieke competenties

 • Uitstekende organisatorische vaardigheden voor een succesvolle en tijdige uitvoering van de uiteenlopende taken 
 • Open, samenwerkende en inclusieve houding
 • Bereid om initiatief te nemen, maar ook nauw samen te werken met andere teamleden binnen en buiten het KBIN
 • Bereid om deel te nemen aan (inter)nationale workshops, congressen en symposia

Wij bieden

 • Een fulltime functie als wetenschappelijk medewerker (SW1) voor een periode van 10 maanden, verlengbaar met 26 maanden
 • Een dynamische, uitdagende, gevarieerde en stimulerende onderzoeksomgeving
 • Gratis openbaar woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding

START EN WERKPLAATS 

 • 1 september 2022 (bij voorkeur)
 • KBIN Brussel (Vautierstraat 29, 1000 Brussel) met occasionele bezoeken aan KBIN Oostende (3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende)
 • Mogelijkheid tot maximaal drie telewerkdagen per week 

Solliciteren

Bij interesse gelieve een motivatiebrief, CV en kopie van masterdiploma, met vermelding “MarinePlan” ten laatste tegen 6 juni 2022 te sturen naar Mevr. Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be)

Voor meer informatie:

Alleen sollicitaties die voldoen aan het profiel en die tijdig zijn ontvangen, worden in behandeling genomen.


De Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie (KBVE) is op zoek naar een administratief medewerker (m/v/x). 

Werkplaats: Vautierstraat, 29 - 1000 Brussel

Taken

Ervaring is vereist, motivatie en enthousiasme om te leren zijn onontbeerlijk.

Hoofdtaak :

 • Opmaak van wetenschappelijke artikels volgens de instructies voor auteurs van onze twee tijdschriften: de Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie en de Belgian Journal of Entomology. Deze artikels zijn in het Engels, Frans of Nederlands.
 • Onderhoud van de bibliotheek

Bijkomende taken:

 • Administratief basisbeheer: bijwerken van de ledenlijst, opvolgen van de rekeningen, verzenden van publicaties, administratieve correspondentie met de leden.
 • Deelname aan de organisatie van wetenschappelijke evenementen (symposia en entomologische studiedagen): reservering van lokalen, logistiek, registratiebeheer.
 • Deelname aan evenementen voor het "grote publiek" (insectenweek, milieufestival, enz.): ondersteuning en logistieke steun.

Diploma

 • Diploma hoger secundair onderwijs.

 • Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

 • Gesubsidieerde contractueel (geco):

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
  • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
  • Ten minste zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende of als begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie in de loop van het jaar dat de aanwerving voorafgaat, of indien 40 jaar of ouder, ten minste één dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen
  • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma

  Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.

Technische competenties

 • Nederlands (spreken en schrijven) en goede kennis Frans (spreken en schrijven).
 • Kennis van Office en Outlook is essentieel. 

Generieke competenties

 • De opmaak van entomologische artikelen is een nauwgezet en vaak repeterend werk, waarbij de presentatie- en interpunctiecodes in acht moeten worden genomen.
 • Beroepsbewustzijn, motivatie en enthousiasme zijn nodig om dit werk op strikte wijze te volbrengen.
 • De voorbereiding van het lay-out werk gebeurt in samenwerking, teamgeest is essentieel.
 • Een zekere mate van flexibiliteit in het weekend of 's avonds is soms vereist voor bijzondere evenementen (studiedagen, symposia, stands, enz.).
 • In staat zijn de organisatie te vertegenwoordigen en haar waarden te verdedigen op evenementen, indien nodig (stands beheren).

Pluspunten zijn

 • Kennis van het Engels (vooral schriftelijk).
 • Kennis van de Adobe.

Solliciteren

Voor die vacature Ref.2101520 - Administratief assisten , de werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.Meer info over de vacacture : https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=2101520&type=Internal

Go to top